Aanmelden nieuwsbrief

Match-id BV
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport

T 043 - 365 92 80


www.match-id.nl

KVK 14096556
BTW NL8184.88.669B01

Copyright 2016 Match-id

Onze visie is dat elk bedrijf succesvol kan zijn als het de juiste mensen kan werven en behouden. Mensen die niet alleen hun functie goed vervullen, maar zich ook prettig voelen binnen de bedrijfscultuur. De meeste personen worden aangenomen op kennis en ervaring, maar ontslagen op persoonlijkheid. Iemand aannemen zonder persoonlijkheidstest is dus eigenlijk een onverantwoorde gok. Match-id brengt de ‘streepjescode’ van iemands persoonlijkheid haarscherp in beeld. De unieke persoonskenmerken en competenties die normaal onder water verborgen blijven. Match-id matcht op de eerste plaats op basis van identiteit.

Wat is de gedachte achter Match-id?
De id in onze naam staat niet voor niets voor identity! Steeds meer mensen zoeken een baan via internet in plaats van langs te gaan bij uitzendbureaus en werving en selectiebureaus. Daarbij zoeken ze gericht naar bedrijven en vacatures die passen bij hun wensen en eisen. Een uitstekend vacatureportaal met een attractief recruitmentproces zijn dus onmisbaar voor elk bedrijf dat zelf werft. We willen een innovatieve dienstverlener zijn in de markt van talent recruitment. We bieden software waarmee elk bedrijf succesvol kan werven en selecteren. Tegen de laagste kosten en een maximaal resultaat.

 

Arthur Pechholt Hoe is het idee ontstaan?
Als directeur van een professionele dienstverlener in finance & control, zag ik dat onze meest succesvolle consultants aan een bepaald profiel voldeden. Het werkgedrag en de persoonlijkheid van deze mensen vertoonden grote overeenkomsten. Waarom waren sommige consultants zeer gewild en gemakkelijk te bemiddelen en waren anderen veel moeilijker aan een uitdagende interim klus te helpen? Terwijl ze allemaal over vrijwel dezelfde opleiding en ervaring beschikten. Succesvolle consultants bleken bepaalde persoonskenmerken en competenties te bezitten die perfect pasten bij de cultuur van het bedrijf en die hun in staat stelden onze 'beloften' aan de klanten keer op keer waar te maken. We hebben ons toen eens 'achter de oren gekrabd' en we dachten; op dit wensprofiel moeten we gaan selecteren, trainen en belonen. Succes verzekerd!

Nu is het vrijwel ondoenlijk om, zonder de inzet van online internet tools, iedereen die solliciteert te testen op zijn of haar competenties en persoonlijkheid en de resultaten te matchen met de wensprofielen van beschikbare functies. De oplossing was een test en match tool, gebaseerd op krachtige online technologie. Een webapplicatie dus. Met behulp van gespecialiseerde automatiseerders en psychologen is ons idee geëvolueerd van een handmatig proces naar een innovatieve webapplicatie voor talentmanagement.

Korte historie?
Match-id bestaat sinds september 2007 en is opgericht door Arthur Pechholt. Het eerste jaar van ons bestaan hebben we de software ontwikkeld en het idee uitgewerkt om te matchen op basis van persoonskenmerken en competenties. Een heel intensief, maar vooral creatief en spannend jaar. De vraag blijft natuurlijk of je een idee ook tot kunt uitwerken tot tastbare producten en diensten. Dit hebben we gelukkig gerealiseerd in samenwerking met een aantal gespecialiseerde ICT-ers en psychologen.

Hoe zijn de testen ontwikkeld? 
We kopen de online testen in bij erkende leveranciers en maken een interface met ons systeem. Of we bouwen valide 'pen en papier' testen in onze tools in, zodat ze toch online te gebruiken zijn. Sommige klanten gebruiken al bepaalde testen. Ook deze bouwen we dan in om online te gebruiken en te matchen.

Wat is talentmanagement?
Dit is het toekennen van taken en opdrachten aan personen die dit van nature goed kunnen. Hiervoor is het noodzakelijk om te weten welke persoonskenmerken en competenties iemand heeft en wat hen motiveert. Als je ook weet welke competenties een functie of taak vereist, kun je een prima match maken. Talentmanagement is natuurlijk ook een uitdaging bieden aan talent om zich steeds verder te ontwikkelen. Hun sterke punten staan hierbij centraal. 

Waarom is talent schaars?
Talent is schaars door de vergrijzing van onze samenleving. Binnenkort gaan veel werkenden met pensioen. Bovendien vertrekken veel jongeren uit hun regio waar ze geboren en getogen zijn of zelfs uit Nederland, de zogenaamde ontgroening. Door een sterke individualisering van de samenleving, bepaalt talent zelf waar en voor hoe lang ze willen werken. Deze tendensen maken talent schaars.

Wat is de toegevoegde waarde van Match-id?
We begeleiden bedrijven bij het opstellen van wensprofielen van geschikte medewerkers en leveren hun software waardoor het maken van de perfecte match géén fingerspitzengefühl of intuïtie meer is, maar deze af te lezen is uit een matchingsrapport. We helpen bedrijven om hun impliciete en intuïtieve recruitment kennis om te zetten in een psychologisch , wetenschappelijk verantwoord selectieproces.

Hoe ver gaat de dienstverlening van Match-id?
We leveren unieke tools, maar ook ondersteunende consultancy. We stellen precies op de functie en cultuur afgestemde wensprofielen op, maar testen ook medewerkers met onze eigen tools. Bedrijven kunnen zelfs hun compleet werving en selectieproces outsourcen bij ons.

Hoe flexibel is de dienstverlening?
Al onze tools worden opgeleverd naar look and feel van de klanten. Klanten kunnen naar hun behoefte onze modules, de testen en de consultancy afnemen. We koppelen de tools aan een website of intranet en ontwikkelen speciale vragenlijsten of maken bestaande testen geschikt voor online gebruik. We leveren echt maatwerk!

Wat is voor de klant de investering?
De investering bestaat uit de eenmalige aanschaf van onze software en natuurlijk het (her) organiseren van hun recruitment proces. Dit kan werven en selecteren zijn, maar ook interne mobiliteit. Er is géén investering in hardware nodig omdat het webapplicaties betreft. Match-id verzorgt de hosting en het beheer van de applicatie tegen een jaarlijkse fee. De totale investering bedraagt minder dan de succesfee die bedrijven kwijt zijn voor opdrachten aan een traditioneel werving en selectiebureau.

Wat is het resultaat?
Een effectief en efficiënt werving en selectieproces waarmee grote besparingen te realiseren zijn. Denk hierbij aan:
·          Minder mensen binnen de personeelsafdelingen die bezig zijn met recruitment, maar ook
·          Minder faalkosten doordat de kans aanzienlijk toeneemt dat je de juiste mensen op de juiste plek zet.

Welke klanten heeft Match-id?
Op de eerste plaats organisaties (profit en not-for-profit) die zelf willen werven op een professionele, effectieve en efficiënte manier, maar ook organisaties die dit (deels) willen uitbesteden. Daarnaast richten wij ons ook op werving en selectie-, detacherings- en bemiddelingsbureaus die verder willen gaan dan het matchen op steekwoorden en het ‘schuiven’ met CV’s. De bureaus dus die gaan voor kwaliteit en een objectieve, wetenschappelijke onderbouwde match willen leveren: een match op identiteit!

Met welk gevoel gaat u s’ morgens op weg naar kantoor?
Ik hoop elke dag weer een aantal klanten te kunnen helpen met het verbeteren van hun recruitment proces. Of dit nu is door het verbeteren van hun proces en systeem of het aanleveren van de juiste mensen. Ik geloof oprecht dat het leven –dus ook het managen van een organisatie- zoveel makkelijker en plezieriger wordt door te werken met de juiste mensen.

Wat kenmerkt de mensen die werken bij Match-id?
We delen de passie om met mensen om te gaan en te proberen mensen gelukkiger te maken in hun werk. We hebben meer dan 14 jaar ervaring op dit vakgebied. Als je dit niet met hart en ziel doet, hou je het nooit zo lang vol. Daarnaast geloven we allemaal heilig in een match op persoonlijkheid en competenties. Dit is de enige valide basis voor een betrouwbare selectie, maar ook de enige juiste start voor een individueel ontwikkeltraject.

Talent Management Tools

Match-id levert recruitmentsoftware met geïntegreerde online assessments en een vacatureportaal. 

Lees meer »

Download folder

Consultancy

Match-id biedt talentselectie, recruitment- en loopbaanbegeleiding en een online testlokaal. 

Lees meer »

Download folder

Online Identity Recruitment

Match-id werft en selecteert uw ideale kandidaat en garandeert een 100% match!

Lees meer »

Download folder


Snel en efficiënt, alléén de beste kandidaten


Vaste succesfee
- mbo €3.500,-
- hbo  €4.500,-
- management €7.000,-


Match-id brengt de 'streepjescode'
van iemand in beeld


Het 'buikgevoel' 
als hard selectiecriteriumTalent wordt schaars!


Van alle 
persoons-
kenmerken 
is 95% niet te veranderen...


Succes gegarandeerd door online assessments