Aanmelden nieuwsbrief

Match-id BV
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport

T 043 - 365 92 80


www.match-id.nl

KVK 14096556
BTW NL8184.88.669B01

Copyright 2016 Match-id

Privacystatement

Wanneer u deze internetsite bezoekt kan Match-id persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. Alle gegevens die u aan Match-id verstrekt via deze website, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Zij kunnen worden opgenomen in een persoonsgegevenbestand. Match-id conformeert zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van kandidaten worden slechts aan opdrachtgevers verstrekt wanneer wij hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de kandidaat. Bedrijfsgegevens van onze opdrachtgevers behandelen wij met de nodige voorzichtigheid en discretie. Indien de persoonlijke informatie van een kandidaat dan wel opdrachtgever verandert ofwel een kandidaat of opdrachtgever niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van Match-id, bestaat de mogelijkheid om de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Gegevens die verzameld worden op een pagina in een gehoste carriĆØresite-gebied of op een co-branded pagina kunnen bewaard worden door zowel Match-id als het andere bedrijf. In dat geval kan het gebruik van dergelijke gegevens door het andere bedrijf gebonden zijn aan het privacybeleid van dat bedrijf en is Match-id in elk geval niet verantwoordelijk voor het gebruik door dat bedrijf van uw persoons- of demografische gegevens.

Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten verder te optimaliseren. Bij de identificatie van de bezoekers op onze site maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag. De informatie die wij op die manier van onze bezoekers krijgen behandelen wij zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

E-mailbericht is vertrouwelijk

De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.Match-id aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Registratie

Match-id registreert bezoeken aan haar websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid

Hoewel Match-id haar websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Match-id geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan. Match-id biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Match-id is niet aansprakelijk voor het tijdelijk permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites. Match-id is niet verantwoordelijk voor de informatie in de banners en buttons of voor de inhoud van enige website van derden. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Match-id zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites.

Match-id behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Als u vragen hebt over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen per post:

Match-ID B.V. Australiƫlaan 60 6199 AA Maastricht-Airport

Copyright Match-ID, Maastricht 2007

Talent Management Tools

Match-id levert recruitmentsoftware met geïntegreerde online assessments en een vacatureportaal. 

Lees meer »

Download folder

Consultancy

Match-id biedt talentselectie, recruitment- en loopbaanbegeleiding en een online testlokaal. 

Lees meer »

Download folder

Online Identity Recruitment

Match-id werft en selecteert uw ideale kandidaat en garandeert een 100% match!

Lees meer »

Download folder


Snel en efficiënt, alléén de beste kandidaten


Vaste succesfee
- mbo €3.500,-
- hbo  €4.500,-
- management €7.000,-


Match-id brengt de 'streepjescode'
van iemand in beeld


Het 'buikgevoel' 
als hard selectiecriteriumTalent wordt schaars!


Van alle 
persoons-
kenmerken 
is 95% niet te veranderen...


Succes gegarandeerd door online assessments